Sədr

Sədrin birinci müavini

Sədrin müavini

Aparatın rəhbəri

Sədrin köməkçisi

Sədrin müşavirləri

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR ŞÖBƏSİ


Rəhbər işçilər

Əsasnamə

İCTİMAİYYƏTLƏ ƏLAQƏLƏR ŞÖBƏSİ


Rəhbər işçilər

Əsasnamə

ELEKTRON SƏNƏD DÖVRİYYƏSİ ŞÖBƏSİ


Rəhbər işçilər

Əsasnamə

HÜQUQİ TƏMİNAT ŞÖBƏSİ


Rəhbər işçilər

Əsasnamə

İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI ŞÖBƏSİ


Rəhbər işçilər

Əsasnamə

İNSAN RESURSLARI VƏ TƏLİM ŞÖBƏSİ


Rəhbər işçilər

Əsasnamə

MALİYYƏ VƏ TƏMİNAT ŞÖBƏSİ


Rəhbər işçilər

Əsasnamə

NƏZARƏT VƏ QİYMƏTLƏNDİRMƏ ŞÖBƏSİ


Rəhbər işçilər

Əsasnamə

SƏYYAR XİDMƏTLƏRİN TƏŞKİLİ ŞÖBƏSİ


Rəhbər işçilər

Əsasnamə

ELEKTRON HÖKÜMƏT VƏ RƏQƏMSAL İNNOVASİYALAR ŞÖBƏSİ


Rəhbər işçilər

Əsasnamə

ƏMƏK MÜNASİBƏTLƏRİNİN MONİTORİNQİ MƏRKƏZİ ŞÖBƏSİ


Rəhbər işçilər

Əsasnamə