Agentliyin elektron xidmətləri

ASAN xidmət mərkəzlərində göstərilən xidmətlərdən istifadə etmək üçün onlayn növbə tutulması

İnformasiya sistemləri, informasiya ehtiyatları və elektron xidmətlərlə bağlı dövlət qurumları tərəfindən təqdim olunan layihələrə (təkliflərə) rəy verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu